NY RONDELL PÅ VÄSTERVIKS INFART
NEJ TACK !

ÅR 2009:

Medborgarförslag Fördjupad studie 2009-03-18.

Medborgarförslag Planfri Korsning Jenny 2009-01-29.

Kommunens förslag Cirkullationsplats Jenny 2009-01.

Kommunens förslag Planfri Korsning Jenny 2009-01.

ÅR 2006:

Ladda ned medborgarförslaget, 2006-10-30. Pdf-fil - 1.6 Mbyte

Skrivelse till Vägverket. 2006-10-31

Medborgarförslag Landstinget

Debattartikel i VT 2006-04-02. Pdf-fil 28 Kbyte


Det är viktigt att vi inte i små steg korkar igen Västerviks infart och vägar så att det blir svårframkomligt och hindrar Västerviks stads utveckling. Att gynna några få butiker vid infarten och motorstadion på hela stadens, näringslivets och enskildas mycket stora bekostnad är ej acceptabelt.

Jämför hästen, bonden och hölasset:
Klarar du det där så klarar du det här också, sa bonden och slängde upp ytterligare en kärve hö.
Och klarar du det så klarar du ännu en.
Men till sist blev det för mycket.

En del bilar är stora, andra små. 0.02 liter bränsle extra i en rondell låter ju inte mycket. Men upprepat 8 miljoner gånger blir det faktiskt 160 kbm. Med 10:-/liter blir det 1.6 milj kr varje år!

Värdet av förlust av tid är ännu större.

Det och många andra kostnader pådyvlas näringsliv och allmänhet utan minsta kalkyl och eftertanke. Det är skrämmande att det får gå till så, eller hur?


Jag yrkar, att Västerviks kommun bygger en planfri korsning vid Jenny.

Jag yrkar, att vägen från E22 till rondellen vid Kvantum byggs som
en mycket säker 90 km/h väg med fyra filer och grön mittremsa.

Jag yrkar, att på/avfart till den tyvärr helt felplacerade motorstadion
skall ske via avfarterna i Jenny och/eller rondellen vid Kvantum.

Jag yrkar, att ett miljö- och näringslivsråd tillfälligt inrättas för att utreda,
utforma och föreslå åtgärder så att infarten, som är nästan alla besökares
första kontakt med Västervik, blir inbjudande, säker och kostnadseffektiv.
Uppdarget bör gälla sträckan Hermanstorp - G Kyrkogården.

Lars Cornell
e-mail

. .KLICKA FÖR STOR BILD . .

Tv. karta över Västerviks infart med den föreslagna planfria korsningen till vänster.
Th. exempel på planfri korsning i Gamleby.