Up-to-date 2000-11-19

  VÄSTERVIK

Ostkustens pärla

Vapnet har sin grund från ett stadssigill år 1587. Murkronan har tillkommit senare och symboliserar stadsrättighet. Vapnet fastställdes 1931, efter mycket strid om utformningen, och var symbol för Västerviks stad fram till kommunsammanslagningen 1971 då det blev kommunens vapen.
Kommunalt vapen får ej användas, utan tillstånd, för varor och tjänster.

Namnet Västervik används om två olika saker. Dels kommunen, dels staden (socknen) som upptar ca 8 % av kommunens yta och har halva dess befolkning.
Det sker ofta namnförväxling mellan de två. Den här internetsidan handlar om staden västervik.
TURISM
.
Kommunen Västervik
KULTUR
Historia
HISTORIA
Intressanta platser, gårdar, kartor mm
NÄRINGSLIV
Platser, öar, hus...
POLITIK och
POLITIKER I KOMMUNEN VÄSTERVIK ÅR 2000
.


socknar från
norr till syd
HANNÄS
GÄRDSERUM
UKNA
DALHEM
V ED
ÖVERUM
ODENSVI
GAMLEBY
LOFTA
LOFTAHAMMAR
BLACKSTAD
HALLINGEBERG
TÖRNSFALL
GLADHAMMAR
VÄSTERVIK
VÄSTRUM
HJORTED
SKÄRGÅRD