GÄRDSERUMFoto: Erland de Flon

År 1854 revs den stavkyrka från 1200-talet som låg på samma plats där den nuvarande kyrkan uppfördes under 1854-1857.
Kyrkan är i nygotisk stil. Långhuset är treskeppigt och försett med läktare över båda sidoskeppen. Den gotiska stilen är genomförd i fönstren och i portalernas spetsbågformer.
1956 restaurerades kyrkan och 1972 sattes det in färgade korfönster tillverkade av Eric Elfvén i Västervik och skänkta av Karl och Knut Larsson.
Från gamla kyrkan finns bevarat triumfkrucifixet, en järnbeslagen dörr, en del nattvardssilver och några ljusstakar, två keruber över dopaltaret, ett begravningsvapen samt storklockan och en mässklocka.