T J U S T
EN HISTORIA FÖR DIG

Med en bok finns ingen återvändo - skrivet är för alltid skrivet. Det skrivna måste vara färdigt när boken trycks.
Med Internet kan man arbeta annorlunda, det skrivna kan ständigt förändras och göras bättre.
Tjusts historia kan vi inte ändra. Men berättelsen om Tjust kan med Internet bli levande och utvecklas på sina egna villkor.
Irriteras därför inte över fel. Hjälp i stället till med att rätta och förbättra så allt blir bra och vackert. Då blir det till glädje för andra och framtida generationer. Kanske vill du hjälpa till?
Tjust i januari 1999, Lars Cornell

OM TJUST
Se även under varje socken
FORMAT
Årtal i Tjust htm
Skogens historia htm
Tjusts båtmanskompani och Vanadis htm
Kung Hwivel htm
Kartor från förr htm / jpg
Tjusts / Loftas Historia 9709 pdf
Valresultat 1998 och 1999 htm
Hur 20 socknar blev en kommun htm

Många dokument är i pdf-format. De öppnas med Accrobat Reader som
är världens vanligaste program och gratis.
Till skillnad från doc-dokument är pdf-dokument virussäkra
och oberoende av vad slags dator du har.
Du kan hämta Accrobat här.