VINÖ GÅRD

Sid 1 - Sid 2 - Sid 3


Sandvik delades i Vinöholm och nuvarande Sandvik = Vinö 211
En grosshandlare från Växjö, Rudolf Rosenberg köpte Sandvik 1937 av Ture Johansson.
Vinöholm, där nu Agneta Torstensson bor, byggdes av Rosenberg och köptes senare av tandläkare Uno Malmberg.

Vinö 211 köpte Lithander av Uno Malmberg.

Elsa Härenstam, mor till skådespelaren Magnus och syster till Uno Malmberg, hyrde mangårdsbyggnaden på Vinö och vill köpa Vinöholm av Uno som emellertid sålde till Agneta Torstensson från Gamleby i stället.

Senare köptes Sandvik av kapten Lithander.

EJ KLART