VINÖ GÅRD

Sid 1 - Sid 2 - Sid 3Vinö säteri 1934 uppfört 1790. Huvudbyggnaden brann 1938.
Den gamla träbron användes till omkring 1958.Vinö herrgård under 1800-talet . Gunnar Linderoths samlingar
Ångfartyget Stegsund vid Vinö bro. Vykort från P Dahlberg Stockholm till Nils Adlercreutz Vinö år 1905. Vid brofästet ett magasin som bla användes för utskeppning av säd. Båtarna kan tillhöra Frans Schwartz på Udden. Gunnar Linderoths samlingar