Om digitalkameror
Se även MacWorld nr 7 2000
OM ATT SCANA OCH SKALA
DIGITALA BILDER
Om att skala bilder
Skala med Photoshop
Om att scana in bilder
Om att arbeta med scanner .

Storlek och upplösning på en bild är på sätt och vis samma sak.
Storleken mäts i cm x cm, upplösningen vanligtvis i antalet pixel per tum. Förstorar man bilden mycket får man låg upplösning.

Upplösningen på en datorskärm är vanligtvis 72 pixel/tum ( dpi ), en dagstidning håller omkring 120 pixel/tum och en tryckt bok med god kvalitet 200 - 300 pixel per tum.

När du scannar in en bild så skall du som regel inte bry dig om hur den skall användas och vilken storled den skall ha då. Utgå i stället från originalets upplösning och storlek. Moderna datorer är så starka så de klarar det utan problem.

En bild som du fått från ett fotolaboratorium är oftast 10 x 15 cm. Jag scannar aldrig med mindre än 300 dpi och om jag tänker beskära bilden hårt använder jag 600 dpi. Med 300 blir det 6 Mbyte och det är inget problem för en dator att hantera. Med 600 blir det 24 Mbyte och då kanske de gamla datorerna får litet svårt men nyare klarar det bra. Jag har en MacG4 och den är snabb som en Pentium på 1600 MHz.

En filmruta med måtten 24 x 36 mm scannar jag vanligtvis med 2400 dpi vilket blir ungefär 27 Mbyte eftersom jag tar med litet av ramen.

I många scannerprogram kan du ställa in förstoringsgraden. Men det skall du inte göra nu - den skall alltid vara 100%. Att ställa in både upplösning och förstoring är som att försöka styra en bil med två rattar, en för varje hjul.

I nästa moment vrider du bilden rätt och beskär den.

Först i tredje momentet skalar du bilden. Hur du skalar beror på bildens kvalitet och hur du tänker använda den. Eftersom man sällan vet hur bilden i framtiden kommer att användas är det bildens kvalitet som avgör. Jag använder normalt breddformatet:
2400 pixel, 1800 pixel, 1200 pixel, 900 pixel, 600 pixel och 400 pixel.
Men ett exempel på när man måste skala på annat sätt är Loftas karta som är 15000 x 25000 pixel för att få den rätta skalfaktorn som där är 1 m per pixel med ytan 15 x 25 km.

Klicka HÄR så får du se hur man skalar med programmet Photoshop.

Nu har du fått fram en utgångsbild som är lämplig att arkivera för framtida bruk. När du skall använda den gör du först en kopia som du skalar för just det ändamål du då behöver.