I Lantmäteriverkets prislislista 2000:1 står det på första sidan

Prislistan ger en överblick över de produkter, som vi kan erbjuda olika användare av landskaps- och fastighetsinformation. Divisionen Landskaps- och fastighetsdata vid Lantmäteriet ska verka för en effektiv försörjning av geografisk information och fastighetsinformation till olika användare i samhället.

Konsekvenser

Internet
När enskild mindre bild visas på webbsida som illustration till beskrivande text erläggs följande avgift per bild.
Bildformat 1/4-skärmbild 1/2-skärmbild 1/1-skärmbild
Avgift per år 360:- 540:- 900:-
När grundläggande landskapsinformation, dock ej fastighetskartans fastighetsinformation, återger ett sammanhängande geografiskt område överstigande 1/1-skärmbild utgör den årliga avgiften 300 % av grundbeloppet för motsvarande Geografiska Sverigedata (GSD) i sammanslagen rasterform (=pixelgrafik). Avgiften kan dock inte understiga 900 kronor.
Grundavgift för underlagsdata tillkommer (t ex licensavgift, CD-ROM, skanningsavgift). Förenklade länskartor får visas avgiftsfritt, dock ej vid yrkesmässig spridning av information. När kartbild nyttjas av flera intressenter som underlag för informationsspridning, annonsering och dylikt erläggs särskild avgift enligt offert. För visning av flera kartbilder på webbsida eller vid visning under kortare tidsperiod än ett år reduceras avgiften. Kartbilderna skall visas:
• som sammanslagna rasterbilder med kundspecifik information som tillägg;
• med uppgift om Lantmäteriverkets copyright, ärendets diarienummer och överenskommen visningstid.

Konsekvens
Lantmäteriet uppfyller inte Riksdagens uppdrag att ... verka för en effektiv försörjning av ... . Med sin prissättning säger Lantmäteriverket underförstått till användare som oss Ni får inte använda vårt material.

För Ukna socken har vi i strid mot gällande bestämmelser använt kartor för Degersnäs, Kasinge, Kolsebo och Tjustad för att med exempel visa det orimliga i Lantmäteriverkets priser:
4 kartor * 540:-/år * 20 år = 43.200:-. Var skall vi ur vår ideella verksamhet ta de pengarna ifrån och varför begär Lantmäteriverket sådana ockerpriser?

Antag att femtio tittar varje år och att varje titt varar fem sekunder.
Då blir priset:
43000:- / (50 * 5 * 4 * 20) = 2 kr15 öre per sekund !!!

Lofta socken är en rik bronsåldersbygd med nu ca 500 invånare. Om vi skulle vilja dokumentera 200 torp och husgrunder samt 300 andra forminnen och kulturmiljöer så kostar det:
500 * 540:- * 20 = 5.4 miljoner kronor under en tjugoårs period !!!
Det blir 10.000:- per invånare, barn och gamla inräknat.

Ett exempel där vi skulle vilja använda ortofoto (flygkarta) som underlag och bakgrund men inte har råd är Råberga i Lofta.

Om ingen annan gör det så kommer vi själva att anmäla oss för att få rättsligt prövat om Lantmäteriverkets priser har lagstöd och följer Riksdagens förordning.