RÅBERGA

Hembygdsgården Råberga Karlsberg

Karta från 1948

Sammanställning av en mångfald kartor och information. Bakgrunden utgörs av Generalstabens karta från år 1900. © FörTjust

Följande GSM-inmätningar gjordes sommaren år 2000
av Ingvar Jansson och Lars Cornell
Eriksdal, torp 5 x t7 m
57 55 735 016 26 446
Eriksdal, ladugård 30 m öster om torpet 57 55 733 016 26 472
Rundaholm, torp 4.5 x 3 m 200 m SO Eriksdal 57 55 695 016 26 491
Rundaholm potatisgrop, intressant och välbevarad ca100 m syd Rundaholm
Misstänkt husgrund 57 55 690 016 26 380
GSM-värdena har ännu inte kontrollerats mot kartan.