TROLLHOLMEN

del 1 del 2 del 3

Stenröset som tornet står på är från bronsåldern ca 1800 fKr.
Förr åkte ungdomar dit och kastade sten utför branten. De har nu blivit en stengärdsgård.
Otto och Anna Kling köpte Trollholmen av Rågö, då fanns ingen byggnad där annat än jaktkojor.
Huset är byggt 1901 av far till Axel f 1892 och tornet byggdes på 1920-talet.
.

.

.

.