VIVELSJÖ


Vivelsjö vid 1900-talets början
Kartor
Till vänster Tord och Magda Sleman

Vivelsjö ca 1920. Från vänster: Axel Karlsson från Råberga, hans dotter Mary, Teresia Sleman, Margot, Harald, Artur och Gerhard.

Vivelsjö omkring år 1896. Från vänster: 1.Arrendatorns fru och 2.dotter, de bodde i Tingstad mot Ängstad och arrenderade Vivelsjö 1894 - 1900. 3.Charlotte g med Gustav Andersson Tingstad, 4.ett barn, 5.Karolina från Källtorpet, 6.Bengt Johansson som hade gården Vivelsjö no 4. Det är huset som Widerberg bor i nu, det bygdes till av Cornell och Helge Andersson.

Lydia var syster till Konrad Gustavsson som bodde i USA. Lydia följde efter 1890 och där träffade och gifte hon sig med Hugo de Borg. Först bodde de i Canada och senare i Portland. Hugo hade fyra barn och fick ytterligare två med Lydia. Sonen Aldor dog ung och dotterna Alice öde är okännt.
.  .  .