Vida - Gamla gården

Förstasidan - Gästgiveriet - Gården

Logen närmast och ladugården till höger stod till vänster om vägen mot Gamleby räknat. Lägg märke till halmtaket.