.
HJULBY

del 1 del 2 del 3 kartor

>

Till höger i bilden liggger Tvillingstugen som byggdes av två bröder, timmer togs från skog på platsen. Från altanen mellan stugorna hade man en vacker utsikt mot kyrkan.

Raab ägde Hjulby och där fanns en rättare Pettersson som tjänat ut. Han fick Signesborg med åkerlappar och uthus för häst och två kor till dödagar. Han skadade en hand vid stensättning av logen och kunde inte klara sig så bra. I stället fick han ett litet hus vid Andersborg med vedbrand och mjölk. Senare flyttade han till Nytorp. Det torpet är flyttat från Haganäsbranten.

Rättarens son var Ebbe Pettersson, legendarisk Loftabo som blev åkeriägare och senare köpte Hermanstorp invid Västervik.

De flesta av husen revs på 1940-talet. Om du vill ha en stor bild, klicka HÄR.
Bilden nedan är tagen från ungefär samma plats år 1999.


Ladugården och vagnslidret byggdes av Sigurd Andersson
Ur Kalmar län i ord och bild, 1954 sid 500 år 1885

En större egendomsägare i Norra Tjust hade köpt en hemmanslott i Hjulby i Lofta socken. Då betalning skulle ske och gravationsbevis presenterades, fanns en inteckning av 1881 till Östgöta hypoteksförening, som ej uppgivits. Köparen ville naturligtvis ej betala den och säljaren ej medgiva avdrag på köpeskillingen, enär han aldrig fått ut detta vid Tjust härad. Det såg ut som om säljaren skulle få vänta på likvid i tio år eller till detta papper dödat sig själv.

Men härom dagen fick säljaren en lycklig idé. Han hade för flera år sedan tapetserat sina rum och påminte sig nu, att han dessförinnan klistrat väggarna med som han trodde värdelösa gamla papper. Månne inteckningen där varit med? Tapeterna revos ned och lapparna synades med den lyckliga påföljd att vid Tjusts hösteting presenterades två tapetbitar, å vars avigsida fanns - reversen, protokoll och allt tillbehör. Tapetbitarna överkorsades och därmed var den förargliga inteckningan dödad.

Hjulby tapet 1885-01-07

Valborg Kornell / Nilsson berättar om Hjulby

"Eftersom jag är född och uppfödd mitt i en by med självägande bönder der det inte så ofta hörde till några torpställen har jag inte så många sådana minnen men från Hjulby kommer jag ihåg att Hjulby beboddes inte av ägarna, då när jag var barn utan jag minns mycket väl rättaren som bodde i en hög tvåvånings stuga alldeles vid vägen. Hans dotter hette Hilda och hade plats hos Pastor Dahlbergs. Det är väl därför jag minns dom så väl eftersom jag var hos barna Dahlberg så ofta och lekte. Rättare Pettersson hade också en son Göran som gifte sig med Nelly som hade plats hos Johan Alfred i Tingstad (gården närmast Ottinge) "Johan All". Tillnamnet hörde jag visst aldrig.
Det var Nelly som av sin farbror, tror jag det var, ärvde den fina gården Tinderesnäs.

Tvärs över vägen i Hjulby låg en mindre gård som ägdes av Karl Karlsson och hans rara hustru Tilda. Eftersom mina föräldrar tillhörde Svenska missionsförbundet och Karlsson och hans Tilda tillhörde samma förbund så tillhörde de mina föräldrars personliga vänner. Tilda höll söndagsskola och någon gång var jag som barn med på söndagsskolfest där. De sålde sedemera gården och flyttade till Västervik. De hade två flickor.
Rättare Pettersson hade en bror som hette Frans. Han arbetade på Norrsjö hos gamla fru Andersson, Rosa i Jönåkers mormor. Frans var med i missionsföreningen och höll söndagsskola i sin kammare i Norrsjö statstuga."