Loftas historia
Vid Åkerholm ligger det några jättegrytor. Där tyckte jätten Puke om att lägga sig och ta en middagslur. Vid ett tillfäller var slottsherrens vackra dotter Gunvor ute och gick i skogen när hon mötte Puke på väg till sin middagslur. Därför vet vi nu hur han verkligen såg ut.

Det här är den enda kända bilden som med säkerhet föreställer jätten Puke.

JÄTTEN PUKE
Puke och Ylva sover.

Knacka försiktigt på dörren -->

Jätten Puke var rädd för tre saker som han hatade:
  • Kovre källe
  • Lofta bjällre
  • å Svinhulte hunn

På Svinhult låg den äng som skänktes till kyrkan 1333.

Lofta bjälle var kyrkklockan.

Kovre källe är en brunn på Norrsjö nedanför Tryboms källa vid vedbacken. Man går från kyrkan ned på Tingstadvägen (den gamla som ej finns längre), tar av åt höger alldeles nedanför ålderdomshemmets vedbacke. Där finns den ett stycke in. Källan var helig. Dopvattnet togs från den källan ända in på 1860-talet. Det var prosten Holmberger som gjorde slut på "det hedniska bruket". Därefter togs dopvatten från en pump på Norrsjögärdet.

Kovre är ett försvenskat mansnamn, kanske namnet på den som först döptes i Lofta.

En annan säregen källa som givit namn åt en hel by är Klara Källa. Alma Karlsson berättar:

"De e så ovanlige årer" dvs vattenådror med ständigt klart, kallt och fint vatten.

Källor som rann ut mot norr ansågs ha särskild magisk kraft.

Ytterligare ett Pukberg finns nära den forna handelsleden inte långt från Grebo i Östergötland.

Sagan om jätten Puke publicerades såvitt vi vet först på Ekblads tryckeri år 1889

.
FÖRSTASIDAN
WEBMASTER
Lars Cornell 1999
TOP