Någon projektkalkyl är ännu inte gjord.

En grovt tillyxad kalkyl visar på en kostnad någonstans mellan 40 och 80 milj kr.

Men hållbarheten i kalkylen är osäker.

Se även PRINCIP