KALKYL

STRATEGI
Vi kan inte kalkylera en liten kanal typ 'dike' och i ett senare skede förstora den. Då måste vi sannolikt börja om från början.
Det är inte heller riktigt bra att göra det omvända.

För att få en god uppfattning av kostnad och utformning bör vi välja två tänkbara storlekar. I ett sent skede kan vi då lätt besluta om storlek som förmodligen inte kommer att sammanfalla med någon av de valda kalkylpunkterna.

Princip av kalkyl.
Klicka för större bild.
Vi har ännu inte någon bra kalkyl att visa.
Men våra grova beräkningar indikerar någonting mellan 40 och 90 miljoner kronor.
I kalkylen finns först en tröskelkostnad som inkluderar fasta kostnader och rörliga kostnader endast för 'ett litet dike'. Det är inte särskilt optimalt.

Andra delen består av rörliga kostnader för anläggning av en kanal ej större än att nuvarande djup i Kuggviken räcker.

Tredje delen omfattar rörliga kostnader för kanal samt muddring av kanal i Kuggviken till erforderligt djup.