Roger Karlsson
SKÄRGÅRDSFOTOGRAF
Länk
till RK


Bild från skärgården ur Roger Karlssons arkiv.
Växtbilder. Foto RK1999