Roger Karlsson
SKÄRGÅRDSFOTOGRAF
Länk
till RK


Bild från skärgården, Adam&Eva ur Roger Karlssons arkiv över växter.
Skärgårdsbilder. Foto RK1999