Carl Rydström

Familjen Rydström
Carl Rydström föddes 1819 i Kalmar. Han fick Segersgärde i arv av sin farbror och kom dit 1854.

Rydström var av gammal Loftaätt. Hans farfarsfar bodde på Stuttorp i Lofta.
Rydström blev Norra Kalmar läns hushållningssällskaps förste sekreterare, ledamot av riksdagens bondestånd i den sista ståndsriksdagen 1865 och ledamot i Landstinget. Rydström var organisatör, grundare och ordförande av norra länsdelens brandstodsbolag.

Rydström anlitades som boutredare efter Adolf Stackelberg och medverkade till att bruket såldes till ett engelskt bolag. Han var sedan med i bolagets ledning. Carl Rydström dog år 1895 på Segersgärde.

Dottern Ada föddes på Segersgärde 1856 och dog där 1932. Hon brukade gården och sammanställde dessutom sin fars och häradshövding K.P. Carlssons anteckningar om bygden och dess historia. Amanuensen Irfors vid Vadstena landsarkiv hjälpte henne och resultatet blev ”Boken om Tjust” samt artiklar i tidningar.