Ada Rydström

Ada föddes på Segersgärde 1856 och dog där 1932. Hennes far var riksdagsman mm Carl Rydström f 1819.

Hon ärvde och brukade gården och sammanställde dessutom sin fars och häradshövding K.P. Carlssons anteckningar om bygden och dess historia. Amanuensen Irfors vid Vadstena landsarkiv hjälpte henne och resultatet blev ”Boken om Tjust” samt artiklar i tidningar.