Skramstad


Skramstad kvarn revs 1972. Fram till 1928 arrenderades den av H. Axelsson.

Foto: IL Zsiga