ARKIV
De bilder som finns på domänen www.tjust.com är i de flesta fall märkta med fotografens namn när det är känt. Yrkesmässiga fotografer har alltid tillfrågats om lov (om så varit möjligt) att använda bilden.

Några har bidragit med större mängd bilder och anges med signatur:
BL och IL = Birger och Inez Larsson, Lofta
LC = Lars Cornell, Lofta
HC = Hans Carlssons arkiv. Västervik
HCLC = H Carlssons arkiv, Lars Cornell scan, bildbehandling och redigering.

I de commersiella websidorna har bilderna som regel lämnats från företagets reklam- och informationsmaterial.

Historiska bilder kommer ofta på okända vägar. Det är därför inte lätt att ange källan. Många Loftabilder kommer från Loftas arkiv och har scannats och bearbetats av Lars Cornell.

Det är ofta ett tidsödande arbete att få en blekt och trasig bild bra. Flera tusen timmars arbete ligger bakom de bilder som visas på www.tjust.com.

En liten inblick i hur det kan gå till kan du se HÄR.

De tusentals bilder som nu finns håller jag på att göra ett sökbart arkiv av. Om något år kanske DU kan söka själv i det arkivet.

Har du intressanta bilder med en berättelse omkring får du gärna medverka i Tjustarkivet. Hör av dig HIT.

Tjustarkivet är inget som jag tänker ha ensamrätt till. Till skillnad från Hembygdsforum ser du ingenstans på www.tjust.com någon copyright - du får dra dina egna slutsatser av det. Men det lagstadgade upphovsrättskyddet måste vi alla respektera.


Bild (Björnsholm) efter scanning

Samma bild efter några timmars arbete.