SÅ GÖR JAG KARTORNA

På domänen www.tjust.com finns mycket om ortens historia.
Gamla och nya kartor är viktiga för att illustrera Tjust i forntid och nutid.
Men att bara scanna en gammal kartan och lägga ut den på Internet blir sällan bra.
Upplösning, färger och skavanker gör kartbilden ohanterlig och oläsbar.
Kanske undrar du hur kartorna är gjorda. Här följer en beskrivning.

Vanligtvis scannar jag med upplösningen 300 dpi, det behövs för att resultatet skall bli bra. Varje bild sparar jag i TIF-format. Vid scanning är det viktigt att färginställningar inte ändras. Använd därför INTE automatisk korrigering. Exemplet nedan är en karta från 1772 över gården Hjulby i Lofta socken - se http://www.tjust.com/lofta/ort/h/hjulby/
Jag använder programmet Photoshop. Öka minnes-tilldelningen så mycket du kan innan programmet körs igång, jag använder 150 Mbyte. Lägg samman alla blader i en bild - se bilden till höger. Den filen blev i det här fallet 448 Mbyte stor så det behövs en fullvuxen Macintosh för den uppgiften.

Slutligen lägger jag samman lagren, beskär och sparar i komprimerad TIF vilket krympte filen till 290 Mbyte


Det går inte att kopiera och klistra, minnet räcker inte till.
Använd i stället drag-and-drop.
Nu följer ett tidsödande arbete med att foga samman alla bladen. Jag brukar börja med de två mittre om de ser ut att ligga rätt och sedan gå åt sidorna.
Ofta händer det att kartan legat litet snett när jag scannar och då får jag töja i hörn och kanter för att komma rätt. Det kan också finnas veck och vikningar som gör att måtten inte stämmer och då blir det ett pilljobb att få det att passa.

En kantpixel på högra delen identifieras och förs samman med vänstra delen.
Kartan är nu sammanfogad, den beskärs och sparas.
Nu börjar förädlingsarbetet med en försiktig färg- och kontrastjustering. Därefter bildkompression med FILTER -> OSKÄRPA -> SMART OSKÄRPA. Då utjämnas plana ytor men kanter förblir skarpa. Filen är nu nere i 84 Mbyte. Den sparas och arkiveras.

Smart oskärpa radie 20 och tröskel 25
I nästa moment sker förminskning. Bilden öppnas, förminskas och jag bruka lägga till bredden i filnamnet för att skilja den från tidigare filer. Som standard använder jag 100, 200, 400 och 600 pixel bildbredd.
Jag kopierar (drar) in en bild i lager 1 som likare för färger.

Sedan skapar jag lager 2 där jag med pennan ritar kartans konturer för land och vatten. Det är viktigt att det inte blir hål där hinkens färger kan rinna ut. Sedan plockar jag färger från lager 1 och häller i lager 2.

I lager 3 ritar jag vägar, åar, hus och andra detaljer. Två pixel bredd på pennan brukar bli bra. Håll - tangenten nedtryckt.

I lager 4 skriver jag in namn på torp mm. Att skriva namn först och skala sedan brukar inte bli bra.

Sedan tar jag bort lager 1 och lägger samman alla lager utom bakgrunden. Markera lager 1 annars går det inte.

Lager 2, Lager 1 och Bakgrund

I sista momentet raderar och retuscherar jag bakgrundsbilden kraftigt.

Sedan laborerar jag med transparensen på lager 1 innan jag lägger samman dem för den slutliga bilden.

Den färdiga filen blev 60 kbyte i jpg-format med 500 pixel storlek.

.