Lars Cornell
DOKUMENTÄRA TJUSTBILDER

Fotograf och scan: Lars Cornell
Metadata: Varje bild innehåller information om bildens ursprung mm
Upphovsrätt: Bilderna får fritt användas om källan anges.
Västervik från St Petri kyrkas torn.


Utsikt öven hamnen, Gränsö i fjärran. Järnvägstationen till höger togs i bruk när järnvägen invigdes år 1879.


Utsikt mot väst. Huset i förgrunden var navigationskola från 1859. Tornet kunde roteras vid navigationsövningar. Huset blev senare flickskola
Rakt fram Esplanaden och till höger stadsdelen Södermalm som bygdes på 1940-talet.