SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING
ÅR 2000
1999
1998
Logotyp
havsörn
Föreningens styrelse
1. Ordf Mats Ohlsson, S Marsö. 57295 Figeholm, 0491-36036, mats.ssf@telia.com

2. V ordf Ingvar Nilsson. Flatholmen 59093 Gunnebo, 0490-27007, 0490-13627, ingvar.ssf@telia.com

3. Sekr. Peter Lundgren, Gärdsholmen 59098 Edsbruk, 0493-40169, peter.ssf@telia.com

4. Kassör. Paul Hultberg, Smågö 59391 Västervik 0490-91140, paul.ssf@telia.com

5. Gun Jansson, N Malmö 59391 Västervik, 0490-14601,

6. Bo Ottosson, Marsö 59393 Västervik 0490 29051

7. Rune Harrysson, Ekö 59095 Loftahammar 0493-64045

8. Christer Lindberg. Torrö 59391 Västervik 0490-91073, 0490-31083

9. Monica Jansson, N Malmö 59391 Västervik 0490-12215

Medlemsavgift 80:- för det verksamhetsår som börjar 1:a maj år 2000. Postgirot är 833409-6.