SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING
1999
År 2000

År 2001

Logotyp
havsörn
Vid Tjust Skärgårdsförenings årsmöte på V Eknö 1999-07-24
BESLUTADES BLAND ANNAT ATT

- Föreningen skall representera hela smålandskusten gentemot länstyrelse mm. Med det syftet beslöts bla att föreningen skall ändra namn till SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING.

- Medlemsavgiften höjs från 50:- till 80:- för det verksamhetsår som börjar 1:a maj år 2000. Postgirot är 833409-6.

- Föreningens styrelse:
1. Ordf Mats Ohlsson, S Marsö. 57295 Figeholm 0491-36036

2. V ordf Peter Lundgren, Gärdsholmen 59098 Edsbruk 0493-40169

3. Sekr Gun Jansson, N Malmö 59391 Västervik, 0490-14601

4. Paul Hultberg, Smågö 59391 Västervik 0490-91140

5. Bo Ottosson, Marsö 59393 Västervik 0490 29051

6. Rune Harrysson, Ekö 59095 Loftahammar 0493-64045

7. Christer Lindberg. Torrö 59391 Västervik 0490-91073

8. Ingvar Nilsson. Flatholmen 59093 Gunnebo 0490-27007,
070-4000157

9. Monica Jansson, N Malmö 59391 Västervik 0490-12215

HAVSÖRN
Haliaétus albicilla
Föreningens logotyp föreställer en havsörn som är vår största rovfågel med upp till 2.5 m mellan vingspetsarna. De gamla örnarna är ljusbruna och med helvit stjärt medan de unga är mörkare och med endast litet vitt i stjärten.
Havsörnen får 2-3 ägg i maj och ruvar omkring 45 dagar.