Brovaktstugan och Kanalen

"Sysslan som kanalvakt innehades under många år av en gammal djupvattenseglare vid namn Gustaf Hultin. Som fjortonåring gick han till sjöss och avancerade småningom till styrman...." Ur Sven Kjellgrens bok Västervik 1900 till 1930.
Här finns markerat två hus på 1878 års karta. Antagligen är det ena torpet Kanalen som nämns år 1838 (Magnus Johansson och Anna Nilsdotter).
( Kanalen N 57 45 522, E 016 38 661)
Det andra kan vara brovaktstugan.

Först fanns här en rullbro. Den ersattes av en fast bro år 1984.
Brovakt 1886 -1912 var Gustaf Hultin och den siste brovakten var Yngve Holmberg. Husen är nu rivna men uthusboden fanns kvar på foto år 1983. Bild HaCa