NEDAN:
Jämförelse mellan tre av de vanligaste vindkraftverken och Kaknästornet.
Lägg märke till det lilla vindkraftverket till vänster. Det var så de såg ut för länge sedan
och det är så många tror att de fortfarande ser ut.
De där små vindkraftverken rivs nu på många håll eftersom de ger så litet el ifrån sig.NEDAN:
Vindkraftverk i sin verkliga miljö.

 

 

NEDAN:
Så stora blir de, om de byggs, på Hjulbyberget mellan Syrsan och Loftadalen.