VINDKRAFTSMOTSTÅNDET ORGANISERAS

Här i Tjust bildas en förening för att, om möjligt, rädda oss från teknikens övergrepp på naturen. Föreningen, VIT - Vindskydd I Tjust - bildas av en salig blandning människor där det gemensamma är att vi inte vill ha vindkraftverk inpå knutarna. Tyvärr är föreningsbildandet nödvändigt eftersom den här infekterade utvecklingen faller utanför vanlig politisk behandling. Ingen politiker vågar säga emot helt enkelt (vad är dom till för egentligen - djävla opportunister?).

Min utgångspunkt är väl vid det här laget känd. Jag vill inte ha högre elpris för att bygga ut något som inte behövs och förfular min omgivning. Jag tror att det finns betydligt skonsammare sätt att exploatera våra vackra omgivningar, som vi med framgång lyckats bevara fram till nu.

Jag vet inte vem som bestämt att vi skall binda upp oss för vindkraft de närmaste 30-50 åren när vi har ett ökat intresse för turism, fritidsboende och t.o.m permanentboende framför oss. Vem faan tror du skulle vilja turista eller bo bland massa vindkrafyverk?

Jag förstår inte hur "naturmupparna" kan se sig själva i spegeln. De har, och gör fortfarande, kämpat livet ur sig för att värna skalbaggar, salamandrar och andra kryp som visar sig finnas i väl undersökta biotoper som skall bebyggas. Det anses då att krypen är utrotningshotade och bygget skall begränsas - jag tror att krypen förekommer lika frekvent utanför den underökta ytan som innanför. När det kommer till vindkraft, som verkligen förstör närmiljön kring verket och mer än så, då är det inga problem. Jag får inte ihop logiken helt enkelt.

Nu kämpar föreningen på. Min förhoppning är att Västervik blir en vindkraftsfri kommun. Det vore något att komma med. Något för våra efterkommande att vara glada för.


Länk till bloggen: I Grevens Tid


Tjust 2010-05-02