.

Folk som är bosatta på landet vill inte ha några vindkraftverk inpå knutarna.
Många av oss har faktiskt valt ett alternativ till staden och bullret.

Först när vindkraftverken står i naturen blir folk rasande och förtvivlade. Men då är det för sent. Allt fler börjar inse att satsningen på vindkraft kommer att kosta 300 miljarder kr i bidrag utan nytta. Det är oerhört mycket pengar som skulle kunna användas på förnuftigare sätt. Många anser, att vindkraftverk drivs inte av vind utan av bidrag.
Det är i den situationen som Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL, har bildats.

Nu har vindkraftproblemen nått Västerviks kommun och därför har vi gått samman för att bilda föreningen VIT som står för Vindskydd i Tjust, en underförening till FSL. Vårt syfte är att motverka vindkraftverkens negativa inverkan på natur, boendemiljö och ekonomi.

Vi vill vara språkrör för enskilda människor som av skilda skäl inte själva förmår att skydda sin livsmiljö och ekonomi genom egen talan.

Kommunen Västervik har, med sina naturvärden och unika skärgård ost E22,
mycket att förlora om vindkraftverk etableras där.

Föreningens adress är till vidare

VIT co
Lars Cornell
Fiskartorpsholmen
59493 Lofta.
vit@tjust.com
0493-67074

FSL
Föreningen Svenskt Landskapsskydd
www.landskapsskydd.se