Först när vindkraftverken står i naturen blir folk rasande och förtvivlade. Men då är det för sent. Allt fler börjar inse att satsningen på vindkraft kommer att kosta 300 miljarder kr i bidrag utan nytta. Det är oerhört mycket pengar som skulle kunna användas på förnuftigare sätt. Många anser, att vindkraftverk drivs inte av vind utan av bidrag.
Det är i den situationen som Föreningen Svenskt Landskapsskydd, FSL, har bildats.

Nu har vindkraftproblemen nått Västerviks kommun och därför har vi gått samman för att bilda föreningen VIT som står för Vindskydd i Tjust, en underförening till FSL. Vårt syfte är att motverka vindkraftverkens negativa inverkan på natur, boendemiljö och ekonomi. Vi vill vara språkrör för enskilda människor som av skilda skäl inte själva förmår att skydda sin livsmiljö och ekonomi genom egen talan.

Kommunen Västervik har, med sina naturvärden och unika skärgård ost E22,
så mycket att förlora om vindkraftverk etableras där.

Vi uppskattar ditt stöd för vår verksamhet.
Vårt bankgiro är 688-2963 Du bestämmer själv hur mycket.

---------------------------------------------------


A K T U E L L T

---------------------------
"Jag tycker att statsminister Reinfeldt bör fråga sig vad som händer politiskt när de stora väljargrupperna förstår att de blivit bedragna. Vilket av riksdagspartierna blir först med att plocka upp det missnöje som jäser ute i samhället?

Skulle det inte vara en bra idé att ta de hundratals miljarder som nu kastas bort på meningslös vindkraft och investera dem i en robust infrastruktur istället? Då lever staten upp till en av sina absolut viktigaste roller."

www.newsmill.se/artikel/2011/01/06/reinfeldts-klimatpolitik-sl-r-mot-de-svagaste
---------------------------