TJUSTAD

>


Tjustad i enkel tjustempir är uppförd under 1870-talet.
Källor: REF
>

Brygghuset vid ån är berömt. Nästan varje år svämmar ån över och brygghuset står kringflutet i Uknadalen.
I bakgrunden Nelhammar.

Foto LC