KOLSEBO

>

Kolsebo skiftades 1851-52.

Huset är från 1860 med en undantagsstuga till vänster.

Boden har tidigare varit handelsbod.

Källor: REF