HULA
Hula är en ålderdomlig och mycket väl bevarad by.

Ladugården med sin oxvandring (körhus).

Den gamla boden.

Den gamla smedjan.

Hula skiftades 1842-46.
Källor: REF