HOLMBO

Det fanns en krog, Kron kallades den, på Holmbo torp under Tjustsd. Dit gick gruvarbetarna och fick sig ett stop. Men den låg litet för nära kyrkan och sågs inte med blida ögon av kyrkfolket. År 1842 (?) kom en ny lag som tillät viss köpenskap utanför köpingarna och krogen blev en lanthandel i bostadens stora rum. Troligen startade den 1837 och är därmed Sverges första.

En sådan lanthandel vi har!
Stället heter Holmbo. I Ukna församlings gamla kyrkböcker finns Holmbo redan 1839. Petter Edmark (född i Ed 1808) bor där som handlande, men han har även jordbruk. Först rymdes affären i bostadshuset, något senare byggdes den nuvarande affärsbyggnaden.
Carl-Peter Widén, född 1846 i Lofta var anställd hos Edmark och efter dennes död omkring 1870 blev han handlare i Ukna, fram till sin död något före 1910, alltså i ca 40 år. Sedan drevs affären vidare av änkan Emma Gustava Mathilda, tillsammans med yngste sonen John Thure född 1885. Epoken Widén varade ca 72 år fram till 1942, då Sven Svensson (tidigare anställd hos Widén), tillsammans med Hustrun Alice först hyrde, sedan köpte Holmbo.
Efter 35 år som handlare var Svens tid ute och affären övertogs av Torgny Gustavsson med hustru Britta, båda från Nelhammar. År 1989 blev det så dags för Karin och Torbjörn Larsson att ta över vår lilla mysiga lanthandel. Numera finns det också en modern bensinstation, tips, lotter och datoriserad kassa. Det nyaste i kombination med gamla anor och personlig service. I en sådan affär får det gärna vara trångt. Torbjörn och Karin säljer med glädje till alla.

Jan Stephán