FULD

Vid Fuld finns ca 70 högar, stensättningar och treuddar från brons- och järnåldern samt en fornborg.

Odlingslandskapet är ungefär detsamma som år 1830.

. Källor: REF