DEGERSNÄS

Degersnäs är en ålderdomlig by som skiftades 1848-54.
Källor: REF