ÄPPERUM

Byn ligger avsides och har kvar mycket av sin ursprungliga karaktär.
Äpperum skiftades 1865

Enkelstuga med tegeltak.
Källor: REF