KRIGET och ARBETSLÖSHETEN


Under 1930-talets depression blev arbetslösheten stor. Många vägar bygdes då för att skapa förvärvsarbeten.