Slottet Fogelvik
.
Fogelvik är en av de få bygnader i Tjust som förtjänar att benämnas slott.
De övriga är Stegeholm, nu ruin, i Västervik
samt Fogelvik i V Ed.

”Medan jag var herre till Fogelvik
var jag både mäktig och rik.
Sedan jag blev konung i Svea och Göta land
vart jag en arm och olyckelig man”.

Så yttrade Kung Karl Knutsson Bonde.


DEFINISION PÅ BEGREPPET SLOTT:
Det skall ha kunglig eller statlig anknytning.
Det skall vara ett försvarsverk.
Byggnaden är med få undantag byggd i sten och tegel.