HERDAMINNE G. GUDJONSSON

Kyrkoherde Gudjon Gudjonsson utnämns år 2001 till hedersprost - Prost honoris causa - “För hans föredömliga arbete som kyrkoherde och präst på landsbygden med bla medvetna och omfattande insatser för ett rikt gudstjänstliv med de förutsättningar som ett landsbygdspastorat ger samt initiativ till arbete och projekt där kyrkan genom att samla olika krafter får bidra till en levande landsbygd”.
Gudjon har varit präst i 31 år varav i Tryserum i 15.