JORDENS FÖDELSE OCH UNDERGÅNG
- 13 000 000 000
Vår värld har troligen sitt ursprung i en Big Bang.
Förmodligen finns det flera världar.
- 3 850 000 000
Bakterier från tiden för nära fyra miljarder år sedan har hittats. Från dem har människan utvecklats - kanske
- 2 700 000 000
Jordskorpan bildas. De äldsta bergen finns på Grönland och är 3.9 miljarder år gamla. De består av sedimentära bergarter vilket innebär att det funnits äldre berg dessförinnan.
- 2 000 000 000
De äldsta bergen i Tjust är två miljarder år gamla. Bilden visar en vågformad bergyta syd Gamleby. Den har troligen bildats i en sandstrand för två miljarder år sedan.
- 570 000 000
Under 200 miljoner år, från Kambrium -570 till och med Silur -340, låg Sverige nära ekvatorn. Det var en varm tid då haven steg, syrehalten i atmosfären ökade och ozonskiktet växte. Öland och Gotlands kalksten avsattes under den tiden, men ej samtidigt.
- 250 000 000
Berggrunden i Tjust spricker. Verkebäcksvikens, Gamlebyvikens, Loftadalens och Syrsans sprickor bildas
- 4 000 000
Förmänniskan som gick upprätt utvecklades i Afrika.
- 2 500 000
Människans hjärna utvecklades. Spontanitet och intuition utökades med logik, förutseende och rumsuppfattning och djuret blev människa som började använda verktyg.
- 270 000
Vår art av människan, Homo Sapien, uppstod i Afrika för 3 - 200 000 år sedan och vandrade in i Europa för 100 000 år sedan
- 35 000
Neanderthalmänniskan dör ut. Den moderna människan tar över och vandrar norr ut i Skandinavien när inlandsisen drar sig tillbaka
- 12 000
Istidens slut. Växter, djur och människor följde snabbt efter. Äldre jägarstenålder - 1000 till -4.200 fKr. Värmeperioder 11400 - 10900 och 10100 - 9100. Kallperiod 9100 - 8300. Varmare tid 8300 - 7500 då Björk och tall kommer tillbaka.
0
År 0 finns inte.
600 000 000
Om 600 miljoner år har solens strålning ökat med 10% och förångat jordens oceaner.
6 500 000 000
Om 6.5 miljarder år är solens bränsle slut och den kollapsar. Först sväller den och slukar jorden för att därefter falla hop till en liten vit dvärg stor som jorden
Lars Cornell 1999


.