JORDEN I GENOMSKÄRNING

Jorden
Den tredje planeten från solen, volym 1.083.320 milj kbkm. Ekvatorns längd 40.076 km, ekvatorradien 6.378 km, polarradien 6.356 km. Yta 510 milj kvkm.
Medelavstånd till solen 149,5 milj km, jordbanans längd 931 milj km, medelhastighet 29,7 km/s, rotationstid 23 tim 56 min 4 s, omloppstid 365,2422 dygn.
Jordens skorpa är 30 - 40 km tjock.

Lars Cornell 1999