OLSERUMs
GRUVOR
Första sidan
Andra sidan
Tredje sidan
.
År 1692 skrev Pierre de Trij en rapport om sina bekymmer med järnmalmen. Enligt den samtida bergsfogden Thörnberg berodde detta på att de Trij använde ett slags malm "som tages straxt wijö Öfrum". Sannolikt avses skärpningen vid Olserum.

Malmen togs från Olserums gruva med två skärpningar, den ena 20 x 2 alnar, den andra endast 10 x 2 alnar. De gav ca 7 skålpund malm per år.

Källa Barbro Friberg.


Olserums gruva ligger lätt tillgänglig vid vägen och är intressant att studera. Men tag med stövlar och ficklampa. Ingången är skräpig och hembygdsföreningen borde rycka ut med en städpatrull.

Foto LC