Några bilder från Hembygdsgården
Till Hembygdsföreningen

Hembygdsgården har en förnämlig vagnspark

Foto: LC2000
KALORIKMASKIN

Varmluftsmotorn skaffades troligen till Åsviks säteri vid 1900-talets början. Den användes för vattenpumpning fram till slutet av 1930-talet då gården elektrifierades.

Motorn är tillverkad vid Åkers styckebruk. Den gjordes i mer än 10000 exemplar i USA och Europa från ca 1850 fram till 1880-talet. I Sverige finns såvitt vi vet fem exemplar bevarade i användbart skick.

Konstruktionen gjordes av John Eriksson.
"Riders slutna vermluftsmaskin, som enligt reklamen var oöverträffad för lätt eller tung pumpning, gav en effekt om 0,25 - 1 hk."

"Ingen ånga, ingen fara, ingen ingenjör, ingen försäkring"
Inga ventiler, inga fjädrar, inga kammar, inga hävarmar"

"Inga lösa eller komplicerade delar som kan slitas, Oslagbar för lätt eller tung pumpning. Driftkostnad för en 6 tum motor är en cent per timme."


Foto: LC2000