VAGNHOLMEN

GULDVAGNEN
Enligt en sägen finns det en vagn med guld på bottnen utanför Vagnholmen. Den kunde endast dras upp vid fullmåne med två vita tvillingoxar. Och man fick inget säga under arbetet. Ingen har lyckats ta upp den så den finns kvar i Vagnviken vid Hula.

I St Anna skärgård för länge sedan, berättar Anna Greta Djerf i Bågvik, fanns det en lika dan vagn. Man hade lyckats få skacklarna över kyrgårdsgärdsgården då en sa "ja, nu har vi’n". Då gled vagnen tillbaka ned i sjön. Men man hann grabba tag i så mycket guld att det räckte till brudkrona. Och den finns kvar ännu så historien är alldeles sann.