Stegeholms Grevskap
I Ada Rydströms "Boken om Tjust del VI" står följande:
Flera gårdar i Loftahammar lades av drottning Kristina 1651 till Stegeholms och Västerviks grevskap till förmån för greve Hans Kristoffer Königsmark. Gårdarna voro
Kårö,
Hallmare,
Hulöhamn,
Äskedal,
Byvik,
Rågö,
Sämjö,
Björkö,
Vinökalv,
Rätö,
Vidö,
Hultö,
Torrö.
.