BJÖRKÖ


Vita Huset är äldst på Björkö och det enda som inte flyttades vid laga skiftet omkring 1830.
Skärgårdsbönderna tävlade om att ha stiligaste mangårdsbyggnaden och huset hade tre våningar. Men det svajade i blåsten så det fick räcka med två .