BJÖRKÖ
Åren 1998 byggde Alf och Mona Alvarsson en liten "undantagsstuga" vid sjön.

Mona i köksvrån.

Alf visar ett föremål som korna hade för att inte mjölka sig själva.
"Ha' du vatt ute me kulspruta Alf?" sa Roger när han fick se den imponerande väggen.