BJÖRKÖ
Karta över Björkö år 1692

Björkö bestod fordom av fyra gårdar som flyttades vid
skiftet år 1830 och då blev tre.